The Applied Positive Psychology Initiative

บันทึกการเดินทาง สู่การสร้างโรงเรียนเชิงบวก ตอนที่ 2 (Road to Positive Psychology in School Part 2)

บันทึกการเดินทาง สู่การสร้างโรงเรียนเชิงบวก ตอนที่ 2

การเดินทางในครั้งนี้ เริ่มต้นด้วยการชวนให้ครูทุกท่านแบ่งปันเรื่องราว ความรู้สึกในขณะที่ได้ไปสังเกต สัมภาษณ์ เก็บข้อมูล เกี่ยวกับ “จุดแข็ง (Character Strengths)”[1] ของนักเรียนแต่ละคนในห้องเรียน ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ในช่วงเดือนกว่าๆที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นภารกิจร่วมกันของคุณครูทุกระดับชั้น และทุกห้องเรียน โดยวิธีการและเกณฑ์ในการมองหาจุดแข็งของนักเรียน เราให้คุณครูเป็นผู้ออกแบบเกณฑ์เหล่านั้นเอง

 

เป้าหมายสำคัญของการออกแบบกระบวนการนี้อยู่ที่

การชวนให้ครูได้ “จับถูก” เด็กนักเรียนของตนเอง

ภายใต้ความเชื่อที่ว่า

“เด็กทุกคนล้วนมีแสงสว่าง และจุดแข็งในตัวเอง”

 

หลากหลายความรู้สึกจากคุณครูได้ถูกถ่ายทอดสู่เพื่อนครู โดยเฉพาะเรื่องราวที่ชวนให้แปลกใจ (Surprise) เกี่ยวกับจุดแข็งของนักเรียนบางคน ซึ่งครูไม่เคยได้สังเกตมาก่อน รวมไปถึงกระบวนการในการเก็บข้อมูล และการสังเกตของเพื่อนครูในระดับชั้นที่แตกต่างหลากหลาย และมีความน่าสนใจ

 

จากนั้นเป็นการเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการทางสมองของวัยรุ่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสามารถและทักษะการรู้คิด (Cognitive ability), GRIT และ Growth Mindset โดยคุณครูได้ร่วมกันออกแบบกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายภายในระยะเวลาอันสั้น ทำให้เห็นถึงความเป็นไปได้มากขึ้นในการนำเอาจิตวิทยาเชิงบวก เข้าไปสู่ห้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรม

ในวันที่ 2 ของการอบรม ทีมได้นำเอาบทเรียนจากวิชาชีวิต และกระบวนการเสริมพลังครอบครัว (Empower) มาเป็นหัวเชื้อในการพูดคุยแลกเปลี่ยนถึง “ศักยภาพ” และความเป็นไปได้ของกระบวนการที่มุ่งเน้นการใช้วิถีเชิงบวก เข้าไปทำงานกับวิธีคิด (Mindset) ของวัยรุ่น ที่ได้ผลลัพธ์เชิงประจักษ์อย่างชัดเจน รวมไปถึงการออกแบบ “นวัตกรรม” ที่ช่วยให้การทำงานร่วมกับครอบครัวทำได้ง่ายขึ้น และเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

จากนั้นในช่วงบ่าย ครูได้เริ่มนำเอากระบวนการที่ได้เรียนรู้ทั้งหมด ตั้งแต่ Module 1st – Module 2nd มาจัดวาง ออกแบบ อย่างจริงจัง รวมถึงการ “จัดสรรเวลา” ให้กับการทำงานเพื่อส่งเสริมจิตวิทยาเชิงบวก ในชั้นเรียนอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม

ขอบคุณความตั้งใจของคุณครูทุกท่านจากหัวใจจริงๆ ครับ จากนี้ไปอีก 8 เดือน คงเป็นช่วงเวลาของ “การสร้างโรงเรียนเชิงบวก” ที่น่าสนใจของประเทศไทยอย่างแน่นอน

 

เขียนโดย อรุณฉัตร คุรุวาณิชย์ (สมิต) _ Life Education (Thailand)

 

[1] โดยทีมของเราได้นำเอาข้อมูลมาจากสถาบัน VIA ซึ่งได้ทำการวิจัย และวิเคราะห์ถึงจุดแข็งของมนุษย์ในเชิงบวกไว้ทั้งสิ้น 24 รูปแบบ (สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://www.viacharacter.org/)

0 responses on "บันทึกการเดินทาง สู่การสร้างโรงเรียนเชิงบวก ตอนที่ 2 (Road to Positive Psychology in School Part 2)"

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LIFE EDUCATION (THAILAND) © ALL RIGHTS RESERVE 2019