The Applied Positive Psychology Initiative

LifeEducationTh

19

Nov'21

Famskool จากโรงเรียนสู่ครอบครัวเชิงบวก

“เพราะตระหนักว่าการเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึนในโรงเรียนเท่านัน แต่ครอบครัว  มีส่วนสาคัญในการช่วยให้เด็กค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง” หนังสือ Famskool จากโรงเรียนสู่ครอบครัวเชิงบวก เป็นหนังสือประมวลประสบการณ์จากโครงการ FamSkool (FamSkool Positive Family Engagement Project) อัดแน่นกว่า 20 เรื่องราวบันดาลใจ จากคุณครูที่เข้าร่วมโครงการเริ่มจาก 1. การปรับมุมมอง 2. …

Read More

05

Aug'21

“ช่วยให้การสร้างนิสัยวัยรุ่นแบบบวกๆ เป็นเรื่องที่ง่ายกว่าที่เคยด้วย เปิดใจ จาก MindsetMaker”

สวัสดีคุณครูทุกท่านค่ะ วันนี้ทาง Life Education ได้จับมือกับ The Mindset Maker เพื่อร่วมกันพัฒนาสื่อที่นำเสนอวิธีการสร้างนิสัยวัยรุ่นด้วยจิตวิทยาเชิงบวก ในเว็บไซต์ https://www.mindsetmaker.co/ ช่อง Youtube : The Mindset Maker และ Facebook : …

Read More

20

Aug'20

เสริมพลังครอบครัว สไตล์ ป้ามล ทิชา ณ นคร

“เมื่อไหร่ผมจะได้เข้า Empower ครับป้า เพื่อนมันบอก – มันมีข่าวลือในบ้านกาญจนาฯ ว่าถ้ามึงได้เข้าห้อง Empower พ่อแม่จะรักมึงมากขึ้น”   เพราะเหตุใด หลาย ๆ เสียงจากเยาวชนบ้านกาญจนาฯ ถึงอยากเข้ากระบวนการ Empower กระบวนการนี้มีที่มาจากอะไร แล้วกระบวนการมีวิธีทำอย่างไร วันนี้ ป้ามล …

Read More

30

Jul'20

บันทึกการเดินทางของโครงการ FamSkool 2020-21 ภาคเหนือ Module 1

FamSkool เป็นโครงการที่มีแนวคิดมาจากการที่คนที่อยู่รอบ ๆ ตัวเด็กรู้จักเด็กไม่รอบด้าน เนื่องจากไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลา ดังนั้นการที่จะทำความรู้จักเด็กเพื่อเข้าใจให้รอบด้านมากขึ้น และสนับสนุนพวกเขาให้ก้าวผ่านช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาไปได้อย่างราบรื่นที่สุดนี้ก็จำเป็นที่ต้องอาศัยข้อมูลจากในมุมที่เด็กอยู่ที่โรงเรียนจากคุณครูด้วยเช่นกัน    โครงการนี้จึงเป็นพื้นที่เรียนรู้สำหรับการทำงานร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน ครอบครัว และตัวเด็ก โดยหลักของ 3 ป. คือ ปรับมุมมอง ทั้งคุณครู ครอบครัว และตัวเด็กว่าการทำงานร่วมกันนี้เป็นไปในเชิงบวก และเชิงรุกได้ …

Read More

15

Jul'20

ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ หรือ Experiential Learning Theory (ELT)

หลาย ๆ ครั้งอาจจะเคยได้ยินคำว่า “Learning by doing” ซึ่งมีความหมายตรงตัวว่า “การเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ”    โดยจุดเด่นของการลงมือทำคือ การได้เจอกับความท้าทาย หรือ ประสบการณ์จริง ยกตัวอย่าง การเรียนการต่อวงจรไฟฟ้า ถ้าเรียนแต่ทฤษฎี ก็อาจจะได้เห็นมุมมองไม่รอบด้าน ดังนั้นการลงมือทำก็จะช่วยให้เราได้เห็นรอบด้านมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในงานที่ได้รับการยอมรับอย่างมากในปัจจุบัน เป็นงานของ …

Read More

02

Jul'20

บันทึกการเดินทาง สู่การสร้างโรงเรียนเชิงบวก ตอนที่ 3

บันทึกการเดินทาง สู่การสร้างโรงเรียนเชิงบวก ตอนที่ 3     ในครั้งนี้ การเดินทางได้มาบรรจบครบ 1 ปีการศึกษา ที่ได้ร่วมกระบวนการกับคุณครูระดับมัธยมศึกษาทุกท่าน วิถีโรงเรียนเชิงบวกถูกกลมกลืนไปกับชีวิตประจำวันของคุณครูเรื่อย ๆ ผ่านการเรียนรู้และเข้าใจเรื่องจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology) คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง (Character strength) การศึกษาเชิงบวก …

Read More

23

Sep'19

วง PLC-PS เพื่อสร้างโรงเรียนเชิงบวก (Positive School) โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ครั้งที่ 1

องค์ประกอบสำคัญของการสร้างโรงเรียนเชิงบวกที่ขาดไม่ได้เลย คือ การเสริมพลังและสร้างการเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง ในทุกวันที่ครูต้องกลับไปทำงาน ไปสอน วัฒนธรรมห้องเรียน บรรยากาศทุกอย่างยังคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักจากวันที่เราได้เริ่มเรียนรู้เรื่องจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ภายใต้โครงการขับเคลื่อน Positive School หรือโรงเรียนเชิงบวก ที่ทาง Life Education (Thailand) ได้ร่วมออกแบบกับทางผู้บริหารโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ นั้น เราได้พูดคุยถึงองค์ประกอบการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่การสร้างการเรียนรู้ใหม่ให้กับครู …

Read More

25

Aug'19

Home ฮัก @ เชียงของ : จุดเริ่มต้นครั้งสำคัญของ “นวัตกรรมเชิงบวก” ในการทำงานร่วมกับครอบครัว ด้วยพลังของครู .

หลังจากจบการอบรมใน FamSkool Module 2 ทางคณะครูได้รับโจทย์ที่ท้าทายครั้งสำคัญในการออกแบบกิจกรรม กระบวนการ ในการเปิดประตูทำงานร่วมกับครอบครัวเชิงบวก ซึ่งทางโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นหนึ่งในสองโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมเป็นพื้นที่วิจัยของโครงการในครั้งนี้ โรงเรียน เชียงของวิทยาคม เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ ที่ก่อตั้งมามากกว่า 50 ปี นักเรียนส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ โรงเรียนมีความโดดเด่นจนได้รับการกล่าวขานในระดับประเทศเกี่ยวกับโครงการด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะของโรงเรียน ที่ทำกันอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมของโรงเรียน อีกทั้งคุณครูหลายท่านมีความตั้งใจในการทำงานเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียนอย่างเต็มที่ …

Read More
LIFE EDUCATION (THAILAND) © ALL RIGHTS RESERVE 2019