The Applied Positive Psychology Initiative

Empower

01

Jun'21

คู่มือการพัฒนาทักษะทางด้านการจัดการอารมณ์ของเด็ก

ตั้งแต่ที่เริ่มมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ส่งผลกระทบไปในหลายภาคส่วนทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย และในวัยเรียนเองก็เช่นกัน ทุกโรงเรียนถูกสั่งปิด จากการเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนเปลี่ยนมาเป็นการเรียนออนไลน์ที่บ้านแทนตามมาตราการควบคุมการแพร่ระบาด ผลสำรวจโดยองค์การยูนิเซฟ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยพบว่า…เด็กและเยาวชนกว่า 7 ใน 10 คน ระบุว่าวิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจโดยพวกเขามีความเครียด วิตกกังวลและเบื่อหน่ายนอกจากนี้ เด็กและเยาวชนเกินครึ่งรู้สึกกังวลด้านการเรียน การสอบ และโอกาสในการศึกษาต่อเนื่องจากการปิดโรงเรียนเป็นระยะเวลานาน “…เวลานี้ครอบครัวถือเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยให้เด็กๆ จัดการกับสภาวะเหล่านี้ได้ พวกเขาควรได้รับความรักความเอาใจใส่ในช่วงเวลานี้มากกว่าที่เคย”นายโธมัส …

Read More

20

Aug'20

เสริมพลังครอบครัว สไตล์ ป้ามล ทิชา ณ นคร

“เมื่อไหร่ผมจะได้เข้า Empower ครับป้า เพื่อนมันบอก – มันมีข่าวลือในบ้านกาญจนาฯ ว่าถ้ามึงได้เข้าห้อง Empower พ่อแม่จะรักมึงมากขึ้น”   เพราะเหตุใด หลาย ๆ เสียงจากเยาวชนบ้านกาญจนาฯ ถึงอยากเข้ากระบวนการ Empower กระบวนการนี้มีที่มาจากอะไร แล้วกระบวนการมีวิธีทำอย่างไร วันนี้ ป้ามล …

Read More

24

Jun'19

บันทึกการเดินทาง สู่การสร้างโรงเรียนเชิงบวก ตอนที่ 2 (Road to Positive Psychology in School Part 2)

บันทึกการเดินทาง สู่การสร้างโรงเรียนเชิงบวก ตอนที่ 2 การเดินทางในครั้งนี้ เริ่มต้นด้วยการชวนให้ครูทุกท่านแบ่งปันเรื่องราว ความรู้สึกในขณะที่ได้ไปสังเกต สัมภาษณ์ เก็บข้อมูล เกี่ยวกับ “จุดแข็ง (Character Strengths)”1 ของนักเรียนแต่ละคนในห้องเรียน ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ในช่วงเดือนกว่าๆที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นภารกิจร่วมกันของคุณครูทุกระดับชั้น และทุกห้องเรียน โดยวิธีการและเกณฑ์ในการมองหาจุดแข็งของนักเรียน เราให้คุณครูเป็นผู้ออกแบบเกณฑ์เหล่านั้นเอง …

Read More
LIFE EDUCATION (THAILAND) © ALL RIGHTS RESERVE 2019