The Applied Positive Psychology Initiative

ลูกเจอปัญหา! จะแนะนำลูกยังไงดี?!

การประสบกับปัญหานับเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตของคนหนึ่งคน
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็ก ๆ ไปจนถึงปัญหาที่หนักหนาสาหัส

เช่นเดียวกันการที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ได้
ย่อมเป็นเรื่องปกติที่เขาจะต้องผ่านการเผชิญกับปัญหามาอย่างมากมาย
ดังนั้นทักษะในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เด็กควรต้องมีติดตัว
เพื่อที่จะสามารถก้าวผ่านหลากหลายปัญหาได้ด้วยตนเอง

ด้วยเหตุนี้เมื่อเด็กประสบกับปัญหา คงเกิดคำถามในใจของผู้ปกครอง หรือคุณครูหลาย ๆ ท่าน ไม่มากก็น้อย

ว่า.. เราควรจะให้คำแนะนำกับเด็กอย่างไร ?

เราควรบอกวิธีแก้ปัญหาให้เด็กไปเลย หรือควรให้เขาฝึกคิดเอง ?

แล้วถ้าให้เขาฝึกคิดหาทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง เราในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่สามารถช่วยเหลือเขาได้อย่างไรบ้าง ?

ในวันนี้ทางทีม famskool จึงขอนำเสนอคู่มือการให้คำแนะนำเด็ก
เมื่อเด็กประสบปัญหา ซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้ครอบครัว และคุณครูสามารถนำไปสอนเด็ก ๆ ให้เขานำไปใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองได้

โดยในบทความนี้จะพูดถึงเทคนิคการแก้ไขปัญหาที่เรียกว่า SODAS ที่จะประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน 

 • ขั้นตอนที่หนึ่ง ได้แก่ ใช้การถามเพื่อระบุสถานการณ์ปัญหา (identify the situation)
  “ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง?”

 • ขั้นตอนที่สอง ได้แก่ การเลือกตัวเลือกที่จะสามารถคลี่คลายปัญหาได้และเป็นสิ่งที่ตนสามารถควบคุม (explore the options) 
  “มีอะไรที่พอจะเป็นตัวช่วยเราได้บ้าง?”

 • ขั้นตอนที่สามได้แก่ การคิดถึงผลเสียของแต่ละตัวเลือก (think of the disadvantage of each option) 
  “คิดว่าถ้าทำเรื่องนี้จะมีใครได้รับผลกระทบทางลบบ้างไหม?”

 • ขั้นตอนที่สี่ได้แก่ การคิดถึงผลดีของแต่ละตัวเลือก  (think of the advantage of each option) 
  “การทำสิ่งนี้จะเกิดประโยชน์อะไรบ้าง?”

 • ขั้นตอนสุดท้ายได้แก่ การเลือกทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด (select the overall best solution)
  “เรามีวิธีการประเมินทางเลือกของเราอย่างไรบ้าง?”

เราจะพยายามช่วยให้เด็กๆ ได้มองเห็น “ความผิดพลาด” เป็น “หนึ่งในเส้นทางของการเรียนรู้” ได้อย่างไรบ้าง 
คุณครูและผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่เลย

นำไปใช้แล้วได้ผลเป็นอย่างไรอย่าลืมนำกลับมาเล่าสู่กันฟังนะคะ

ติดตามเรื่องราวดีๆจากการประยุกต์ใช้จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) สำหรับการพัฒนาการศึกษา ได้ที่ https://www.lifeeducation.in.th

และ Facebook page https://www.facebook.com/lifeeducationth

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

บทความโดย นางสาวณภัทร จูงพงศ์
ภาพประกอบและเรียบเรียงโดย นางสาวพรผกาญจน์ แซ่แต้

September 13, 2021

0 responses on "ลูกเจอปัญหา! จะแนะนำลูกยังไงดี?!"

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LIFE EDUCATION (THAILAND) © ALL RIGHTS RESERVE 2019