The Applied Positive Psychology Initiative

การเดินทางของวิชาชีวิต สู่โรงเรียนวัดคู้บอน ตอนที่ 1 : เตรียมตัวครู

จากวิชาชีวิต สู่การสร้าง Child Friendly School

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมการจัดการพฤติกรรมการเสพติดในกลุ่มเยาวชน หรือ โครงการชนะใจเกิดจาก ความร่วมมือระหว่าง Life Education (Thailand) และ มูลนิธิวายไอวาย ร่วมกับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน(ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสังเคราะห์แนวคิด กระบวนการ “วิชาชีวิต” ที่ประสบความสำเร็จในการฟื้นฟูความเป็นมนุษย์ให้กับเด็กก้าวพลาดหลังคำพิพากษา จนเกิดผลเชิงประจักษ์ในเชิงพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่ผ่านกระบวนการ บนฐานคิดเชิงบวกของบ้านกาญจนาภิเษก มาใช้ภายใต้บริบทใหม่ คือ โรงเรียน ด้วยวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมจริง ห้องเรียนจริง เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใน “รูปแบบความรู้พร้อมใช้” เป็นทางเลือกให้กับโรงเรียนที่สนใจได้สามารถนำไปใช้จัดกระบวนการเพื่อให้เกิดการขยายพื้นที่โรงเรียนที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชน (Child friendly School) ในระยะยาว

เตรียมหัวใจรองรับการต่อยอดนวัตกรรมจากพื้นที่ปลายน้ำ สู่พื้นที่ต้นน้ำ

ช่วง 2 วันที่ผ่านมา (3-4 พฤษภาคม 2561) ทีมชนะใจร่วมกับป้ามล ครู และน้องๆบ้านกาญจนาภิเษก ได้ร่วมกันจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับครูระดับชั้นมัธยมจากโรงเรียนวัดคู้บอน ซึ่งนี่ถือเป็นการพบกันครั้งที่ 4 ในกระบวนการเตรียมตัวครู ปรับจูนความคาดหวังร่วมกันในการสร้างพื้นที่ห้องเรียนให้รองรับวิชาชีวิต โดยก่อนหน้านี้ ทีมโครงการ ได้มีโอกาสเชิญคุณครูไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ บ้านกาญจนาภิเษก และได้เชิญ ผศ.พนม เกตุมาน มาร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในสำหรับครูไปแล้ว

 

โครงการชนะใจ ถูกออกแบบบนพื้นฐานความเชื่อที่ต้องการเข้าถึงเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน ให้มีพื้นที่ที่เอื้ออำนวยต่อการมีปฏิสัมพันธ์ด้วยความเป็นมนุษย์ ผ่านกระบวนการที่ต่อยอดจากวิชาชีวิต บ้านกาญจนาภิเษก เราจึงมุ่งเน้นการทำกระบวนการสำหรับ ครู โดยไม่มีข้อจำกัดด้านความเป็นครูแกนนำหรือไม่ก็ตาม ครูทุกคน ทุกห้องเรียนมีศักยภาพ มีทุนในการเรียนรู้และออกแบบห้องเรียนสำหรับวิชาชีวิตได้ปัจจัยผลักไส ในนามแห่งความรักและความปรารถนาดี

การเตรียมตัวในช่วง 2 วันนี้ ทีมโครงการได้เชิญน้องๆจากบ้านกาญจนาภิเษกมาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุย ตกผลึกร่วมกับคุณครูในวันแรก เกี่ยวกับประเด็นที่เป็น “ปัจจัยผลักไส” ที่ซุกซ่อนอยู่ในครอบครัว ในโรงเรียน ภายใต้การกระทำอันเกิดจากความรักและปรารถนาดีของผู้ใหญ่ โดยระหว่างกิจกรรม ครูและน้องบ้านกาญจนาภิเษก ได้แลกเปลี่ยนพูดคุย ตกผลึกด้วยเครื่องมือ Empower ครอบครัว

“บ้านเอียง (ลำเอียง)”

“บ้านเงียบ ต่างคนต่างอยู่ ไม่พูด ไม่แสดงออก”

“ถูกจับตา จับผิด อคติจากคนในครอบครัว”

“ผู้ใหญ่ด่า/ซ้ำเติมรังเกียจ คนทำผิด-คนก้าวพลาด”

ข้อความจากการ์ดบางส่วนที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุย แลกเปลี่ยน ทำความเข้าใจปัจจัยร่วมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของเด็ก เยาวชน

 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ทางทีมโครงการจะร่วมจับมือทำในระบบพี่เลี้ยง (Peer Assist: PA) เพื่อให้เกิดศักยภาพในการพาให้ครูและผู้บริหารสามารถก้าวออกจากวัฒนธรรมองค์กรอันมีพื้นฐานทางความคิด ที่แข็งตัว และเต็มไปด้วยความกลัวต่อการผิดพลาด ให้เกิดความมั่นใจในการเดินทางครั้งนี้ร่วมกัน และระหว่างทาง ทีมจะได้มีการบันทึกทุกย่างก้าวสำคัญในครั้งนี้ เรียบเรียง เพื่อเตรียมถ่ายทอดสู่สาธารณะในรูปแบบความรู้พร้อมใช้ต่อไป

June 1, 2018

2 responses on "การเดินทางของวิชาชีวิต สู่โรงเรียนวัดคู้บอน ตอนที่ 1 : เตรียมตัวครู"

  1. สิขเรศ อำไพJuly 28, 2018 at 2:40 amReply

    รออ่านงานวิจัยอย่างกระวนกระวายเลยครับ

    • งานวิจัยเสร็จแล้วนะครับ ไม่แน่ใจว่าได้อ่านหรือยังครับ ช่วงที่ผ่านมาติดปัญหาเรื่องระบบของเว็บที่ยังไม่สมบูรณ์ต้องขอภัยด้วยนะครับ

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LIFE EDUCATION (THAILAND) © ALL RIGHTS RESERVE 2019