The Applied Positive Psychology Initiative

Home ฮัก @ เชียงของ : จุดเริ่มต้นครั้งสำคัญของ “นวัตกรรมเชิงบวก” ในการทำงานร่วมกับครอบครัว ด้วยพลังของครู .

หลังจากจบการอบรมใน FamSkool Module 2 ทางคณะครูได้รับโจทย์ที่ท้าทายครั้งสำคัญในการออกแบบกิจกรรม กระบวนการ ในการเปิดประตูทำงานร่วมกับครอบครัวเชิงบวก ซึ่งทางโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นหนึ่งในสองโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมเป็นพื้นที่วิจัยของโครงการในครั้งนี้

โรงเรียน เชียงของวิทยาคม เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ ที่ก่อตั้งมามากกว่า 50 ปี นักเรียนส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ โรงเรียนมีความโดดเด่นจนได้รับการกล่าวขานในระดับประเทศเกี่ยวกับโครงการด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะของโรงเรียน ที่ทำกันอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมของโรงเรียน อีกทั้งคุณครูหลายท่านมีความตั้งใจในการทำงานเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียนอย่างเต็มที่ หากแต่ที่ผ่านมาการทำงานร่วมกับครอบครัวของโรงเรียนยังไม่ได้ถูกออกแบบการทำงานเชิงรุกอย่างเป็นรูปธรรม และนี่คือช่องว่างที่กำลังจะถูกเติมเต็มผ่าน

Home ฮัก @ เชียงของ


คุณครูได้ร่วมกันวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ การมีส่วนร่วมของครอบครัวกับโรงเรียนที่ผ่านมา ว่ายังอยู่ในรูปแบบของการที่ครอบครัวให้ความร่วมมือกับโรงเรียน (Family Involvement) ยังไปไม่ถึงขั้นการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนและครอบครัว (Family Engagement) ซึ่งคุณครูได้วิเคราะห์ร่วมกันว่าอะไรคือสาเหตุของช่องว่างในความร่วมมือกันดังกล่าว จนได้ข้อสรุปเบื้องต้นร่วมกันว่าสิ่งนั้นคือ

“ความสนิทสนม” หรือการรู้จักมักคุ้นซึ่งกันและกัน เพราะในช่วงเวลาของการเจอกันส่วนใหญ่ระหว่างครูและครอบครัว ล้วนอยู่ในช่วงเวลาที่เป็นทางการ เป็นส่วนใหญ่ โดยครูเชื่อว่า ความสนิทสนม นี่แหละคือกุญแจแห่งความสำเร็จของการทำงานในครั้งนี้

เมื่อวิเคราะห์ร่วมกันถึงสาเหตุได้แล้ว สิ่งที่ครูได้ลงมือทำร่วมกันทันที คือ

การมองหาต้นทุนในพื้นที่โรงเรียนว่า

“อะไรคือ ต้นทุนของการทำงานร่วมกับชุมชน ครอบครัวของเด็ก”

จนได้พบว่า การบริหารจัดการของโรงเรียนในการที่แบ่งเด็กในช่วงเข้าแถวหน้าเสาธงเป็นเด็กที่มาจากชุมชนเดียวกัน สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง โดยมีหัวหน้าของเด็กที่เรียกว่า พ่อหลวงน้อย เป็นผู้คอยบริหารจัดการความเรียบร้อยของการรวมตัวกันในรูปแบบนี้ของทุกสัปดาห์ ด้วยต้นทุนนี้เอง จึงเป็นที่มาของไอเดียในการ

ชวนให้ครอบครัวที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน ได้มาจัดกิจกรรมร่วมกัน โดยให้ชุมชน ผู้ใหญ่บ้านร่วมเป็นเจ้าภาพของการจัดกิจกรรม และครอบครัวที่อยู่ในพื้นที่ร่วมกันจัดหาอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อร่วมในกิจกรรม

กิจกรรม Home Hug ในครั้งนี้ (23.08.19) ถือเป็นครั้งที่สองของการจัดกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุมของหมู่บ้านที่บ้านทุ่งอ่าง หมู่ 6 โดยกิจกรรมได้แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ

ช่วงที่ 1 : เป็นช่วงที่ให้เด็กที่อยู่ในหมู่บ้านได้ออกมาแสดงความสามารถ มาทำกิจกรรมร่วมกัน โดยครูได้คิดร่วมกันว่า ในพื้นที่ของโรงเรียนส่วนใหญ่แล้วจะมีแค่เด็กที่มีความสามารถ เด็กที่เป็น Star เท่านั้น ที่จะมีโอกาสได้แสดงในงานของโรงเรียน แต่

ในพื้นที่นี้ เป็นบ้านของเขาเอง เด็กทุกคนจึงเป็น Star ในพื้นที่นี้

นอกจากการแสดงแล้ว ยังมีกิจกรรมสานสัมพันธ์สนุกสนานให้ครอบครัวและเด็กได้เล่นร่วมกัน

ช่วงที่ 2 : เป็นช่วงรับประทานอาหารร่วมกัน โดยอาหารที่นำมารับประทานร่วมกันนี้จัดในรูปแบบของขันโตก นั่งพื้นล้อมวงทานร่วมกัน อาหารที่นำมาก็มาจากชาวบ้านแต่ละบ้านที่ทำมาคนละหม้อสองหม้อมาแบ่งกันภายในงาน ซึ่งในการทานข้าวร่วมกันแต่ละวงจะทานร่วมกันเป็นครอบครัว เฮฮาสนุกสนานไปร่วมกัน

ช่วงที่ 3 : ช่วงกิจกรรมทายใจ กิจกรรมปิดท้ายเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และเสริมพลังครอบครัว โดยช่วงนี้ครูจะเริ่มต้นด้วยการให้เด็กและครอบครัวทายใจกันชิงรางวัลเล็กๆน้อยๆ จากนั้นจะเข้าสู่การพูดคุยสรุปถึงความสำคัญของการ

“คุยกันในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ภายในบ้าน”

จบท้ายด้วยการกอดกัน เด็กให้การ์ดสื่อความในใจให้กับครอบครัว เป็นบรรยากาศที่ชวนให้ปลื้มปริ่มจริงๆครับในช่วงนี้

 

หลังจากจบจากงาน ทางทีม ไลฟ์ เอ็ดดูเคชั่น ได้มีโอกาสชวนสะท้อนคิดกับครูเกี่ยวกับการจัดงานครั้งที่ผ่านมา ได้ประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็น จนเกิดเป็นนวัตกรรมเพิ่มอีกชิ้นเกี่ยวกับการสะท้อนคิด ผ่าน Little Star Reflection ซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมโดยละเอียด และรูปแบบการสะท้อนคิดแบบนี้มีลักษณะอย่างไรบ้าง คอยติดตามต่อในระยะต่อไปกันนะครับ ซึ่งในระยะต่อไปนั้นครูจะได้รับความท้าทายเพิ่มขึ้นให้สามารถยกระดับจากกิจกรรม สู่งานวิจัย และกลายเป็นนโยบายของโรงเรียน ซึ่งทางชมรมผู้ปกครองและครูของโรงเรียนที่เข้ามาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้พร้อมหนุนเต็มที่ พวกเราเป็นกำลังใจ และพร้อมช่วยหนุนการสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ร่วมกันกับครูนะครับ : )

ถ่ายทอดเรื่องราวโดย

อรุณฉัตร คุรุวาณิชย์

 

กิจกรรม Home ฮัก เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนเชียงของวิทยาคม

ได้พัฒนาขึ้นหลังจากได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพภายใต้โครงการ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนนวัตกรรมการเสริมพลัง

และการมีส่วนร่วมของครอบครัวในระบบการศึกษา

บนฐานจิตวิทยาเชิงบวก (FamSkool)

สนับสนุนโดย

สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

ขอบคุณรูปภาพประกอบบางส่วนจาก Facebook โรงเรียนเชียงของวิทยาคม

0 responses on "Home ฮัก @ เชียงของ : จุดเริ่มต้นครั้งสำคัญของ “นวัตกรรมเชิงบวก” ในการทำงานร่วมกับครอบครัว ด้วยพลังของครู ."

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

top
LIFE EDUCATION (THAILAND) © ALL RIGHTS RESERVE 2019