The Applied Positive Psychology Initiative

PST Card! (Positive Small Talk Card)

PST Card ย่อมาจาก Positive Small Talk Card

คือ การ์ดที่จะเป็นตัวช่วยให้การพูดคุยเรื่องมุมมองที่มีต่อสิ่งต่างๆ

ระหว่างคนในครอบครัวให้สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าที่เคย ด้วยแนวคิดพื้นฐานทางจิตวิทยาเชิงบวก!!

เพราะการคุยกันระหว่างคนในครอบครัวสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นมาได้

วันนี้ทางทีมงานได้พัฒนาการ์ดสำหรับครอบครัวขึ้นมานะคะ

การ์ดนี้จะช่วยให้…

  • ❤️ได้หัวข้อในการพูดคุยเรื่องราวต่างๆ
  • ❤️ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีๆต่อกันในครอบครัว
  • ❤️ ได้ใช้เวลาด้วยกันอย่างคุ้มค่า

Tips วิธีการเล่น

  1. ให้ความสนใจ และฟังอย่างลึกซึ้ง ขณะที่อีกฝ่ายกำลังพูดอยู่
  2. สบตากับผู้พูดเพื่อสื่อว่า เรากำลังตั้งใจฟังในสิ่งที่อีกฝ่ายพูดอยู่นะ
  3. อยู่ในท่าทางที่เหมาะสม เพื่อบ่งบอกถึงความสนใจ เช่น พยักหน้าบ้างเป็นครั้งคราว และการแสดงสีหน้าอย่างจริงใจ
  4. ใช้ภาษากายที่บ่งบอกว่า เปิดใจและรับฟัง อยู่ในท่าที่ผ่อนคลายพอสมควร ไม่กางแขนและขา หันหน้าเข้าหากัน 
  5. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้เสียสมาธิ เช่น เล่นโทรศัพท์ขณะที่อีกฝ่ายกำลังพูดอยู่ หรือเดินไปมา
  6. ถามคำถามที่น่าสนใจ เพื่อช่วยให้คู่สนทนานึกถึงประสบการณ์เชิงบวกได้มากขึ้น

สามารถดาวโหลดได้เลยที่นี่..

September 10, 2021

0 responses on "PST Card! (Positive Small Talk Card)"

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

top
LIFE EDUCATION (THAILAND) © ALL RIGHTS RESERVE 2019