The Applied Positive Psychology Initiative

Uncategorized

04

Jul'18

การเดินทางของวิชาชีวิต สู่โรงเรียนวัดคู้บอน ตอนที่ 8 : เสริมพลัง(Empower)พ่อแม่ลูก

. “ครอบครัว โรงเรียน และการเสริมพลัง” . วิถีของโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ของประเทศไทย ได้กำหนดให้การพบปะพูดคุยกับครอบครัวเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญ ที่ต้องเกิดขึ้น ผ่านกระบวนการพบปะในวันปฐมนิเทศนักเรียน วันพบผู้ปกครองเพื่อรับเกรด วันที่ครูเยี่ยมบ้าน และวันที่เด็กทำผิดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน…คำถามคือ การพบปะพูดคุยกับครอบครัว ในวัน หรือสถานการณ์ต่างๆข้างต้น…ครูและครอบครัว รวมถึงเด็ก พูดคุยเรื่องอะไรกันบ้าง เสริมพลังอะไรกันบ้างหรือไม่… . กระบวนการในครั้งที่ …

Read More

04

Jul'18

การเดินทางของวิชาชีวิต สู่โรงเรียนวัดคู้บอน ตอนที่ 7 : สวัสดีหลุมดำ

. “ความสุ่มเสี่ยงอะไรบ้างที่อยู่รอบตัวเรา…และอาจพาให้เราตกลงไปในหลุมดำ” . ชีวิต คือ องค์ประกอบของการเดินทาง บางครั้งมีทุกข์ บางครั้งมีสุข บางครั้งมีสำเร็จ บางครั้งมีพลาดพลั้ง ชีวิตที่สมบูรณ์แบบดำเนินไปโดยโรยด้วยกลีบกุหลาบไม่ได้มีอยู่จริง…เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว วัยรุ่นในฐานะผู้ที่ “กำลังเริ่มต้น” ตัดสินใจเลือกทางเดินของชีวิตเหล่านั้น เขามีพื้นที่ของการเรียนรู้ที่ปลอดภัยมากน้อยเพียงใดในปัจจุบัน พื้นที่ที่จะคอยปรบมือเมื่อเขาทำสำเร็จ ปลอบโยนเมื่อเขาแพ้พ่าย ให้อภัยเมื่อเขาพลาดพลั้ง…   . …

Read More

04

Jul'18

การเดินทางของวิชาชีวิต สู่โรงเรียนวัดคู้บอน ตอนที่ 6 : ทางรอดบนความขาดพร่อง

. “ระหว่างสิ่งที่หายไป…กับสิ่งที่เหลืออยู่ เราจะให้คุณค่ากับสิ่งใดเพื่อให้เราเป็นผู้รอด” . การที่ คนหนึ่งคน จะสามารถพูดหรือเขียนบอกเล่าเรื่องราวปัจจัยอันเป็นสาเหตุของปัญหาชีวิตของตนเอง ผ่านภาษาได้นั้น เขาเหล่านั้นจำเป็นต้องมองเห็นภาพห่วงโซ่ของปัญหา มีชุดคำชุดภาษาที่เพียงพอในการคิดเชื่อมโยงกลับมาสู่บริบทของตัวเอง เพื่ออธิบายความรู้สึกสู่ผู้รับสาร ให้สามารถคลี่ภาพปัจจัยที่แท้จริงออกมาได้ ซึ่งทั้งหมดนี้ตั้งอยู่บนเงื่อนไขของความไว้เนื้อเชื่อใจ และบรรยากาศที่ปลอดภัย ปราศจากการตัดสินผิดถูก ชั่วดี มีเพียงข้อมูล ข้อเท็จจริง เท่านั้น . …

Read More

11

Sep'08

A Post With Everything In It

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Curabitur quam augue, vehicula quis, tincidunt vel, varius vitae, nulla. Sed convallis …

Read More

11

Sep'08

Quotes Time!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Curabitur quam augue, vehicula quis, tincidunt vel, varius vitae, nulla. Sed convallis …

Read More

11

Sep'08

Another Text-Only Post

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed eleifend urna eu sapien. Quisque posuere nunc eu massa. Praesent bibendum …

Read More

11

Sep'08

A Post With an Ordered List

Nulla sagittis convallis arcu. Sed sed nunc. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis …

Read More

11

Sep'08

A Post With an Unordered List

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Curabitur quam augue, vehicula quis, tincidunt vel, varius vitae, nulla. Sed convallis …

Read More

02

Aug'08

A Simple Post with Text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed eleifend urna eu sapien. Quisque posuere nunc eu massa. Praesent bibendum …

Read More
LIFE EDUCATION (THAILAND) © ALL RIGHTS RESERVE 2019