The Applied Positive Psychology Initiative

Unit 8.9 ช่วยนักเรียนพูดไม่รักษาน้ำใจเพื่อน ด้วยจิตวิทยาเชิงบวก!!

หลังจากที่เราได้เรียนรู้อุปนิสัยเชิงบวกในด้านการรู้จักความจริงของโลก และชีวิต (virtue of Transcendence) กันครบทั้ง 4 อุปนิสัยแล้ว เราจะมาดูตัวอย่างสถานการณ์ที่สามารถใช้อุปนิสัยเชิงบวกแต่ละตัวที่อยู่ในด้านการรู้จักความจริงของโลก และชีวิตนี้ มาใช้แก้ไขสถานการณ์กันค่ะ

ในคลิปเป็นตัวอย่างสถานการณ์ที่เด็กนักเรียนพูดไม่รักษาน้ำใจเพื่อน

ลองมาดูวิธีการจัดการสถานการณ์ของคุณครูด้วยจิตวิทยาเชิงบวกในคลิปนี้กันค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้้นบ้าง มาชมกันค่ะ

คลิกด้านล่าง เพื่อรับชมคลิปได้เลยค่ะ

ช่วยนักเรียนพูดไม่รักษาน้ำใจเพื่อน ด้วยจิตวิทยาเชิงบวก!!

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
LIFE EDUCATION (THAILAND) © ALL RIGHTS RESERVE 2019