The Applied Positive Psychology Initiative

Unit 6.4 นักเรียนไม่อยากทำงานกลุ่ม ครูจะแก้ปัญหายังไงดี

หลังจากที่เราได้เรียนรู้อุปนิสัยเชิงบวกในด้านความยุติธรรม (virtue of Justice) กันครบทั้ง 3 อุปนิสัยแล้ว เราจะมาดูตัวอย่างสถานการณ์ที่สามารถใช้อุปนิสัยเชิงบวกแต่ละตัวที่อยู่ในด้านความยุติธรรมนี้ มาใช้แก้ไขสถานการณ์กันค่ะ

ในคลิปเป็นตัวอย่างสถานการณ์ที่เด็กนักเรียนไม่อยากทำงานกลุ่ม

ลองมาดูวิธีการจัดการสถานการณ์ของคุณครูในคลิปนี้กันค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้้นบ้าง มาชมกันค่ะ

คลิกด้านล่าง เพื่อรับชมคลิปได้เลยค่ะ

นักเรียนไม่อยากทำงานกลุ่ม ครูจะแก้ปัญหายังไงดี

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
LIFE EDUCATION (THAILAND) © ALL RIGHTS RESERVE 2019