The Applied Positive Psychology Initiative

Unit 5.7 ช่วยนักเรียนช่วยงานเพื่อนจนงานตัวเองทำไม่เสร็จ ด้วยจิตวิทยาเชิงบวก

หลังจากที่เราได้เรียนรู้อุปนิสัยเชิงบวกในด้านการเข้าใจความเป็นมนุษย์ (virtue of Humanity) กันครบทั้ง 3 อุปนิสัยแล้ว เราจะมาดูตัวอย่างสถานการณ์ที่สามารถใช้อุปนิสัยเชิงบวกแต่ละตัวที่อยู่ในด้านการเข้าใจความเป็นมนุษย์นี้ มาใช้แก้ไขสถานการณ์กันค่ะ

ในคลิปเป็นตัวอย่างสถานการณ์ที่เด็กนักเรียนช่วยงานเพื่อนจนงานตัวเองไม่เสร็จ

ลองมาดูวิธีการจัดการสถานการณ์ของคุณครูด้วยจิตวิทยาเชิงบวกในคลิปนี้กันค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้้นบ้าง มาชมกันค่ะ

คลิกด้านล่าง เพื่อรับชมคลิปได้เลยค่ะ

ช่วยนักเรียนช่วยงานเพื่อนจนงานตัวเองทำไม่เสร็จ ด้วยจิตวิทยาเชิงบวก

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
LIFE EDUCATION (THAILAND) © ALL RIGHTS RESERVE 2019