The Applied Positive Psychology Initiative

คู่มือการประยุกต์ใช้ P.E.R.M.A. ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับที่บ้าน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อต้นปีก่อนและยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ซึ่งการที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กินระยะเวลาที่ยาวนาน
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่ปกติของผู้คนไปอย่างสิ้นเชิง


ไม่ว่าจะเป็นการต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้าน
การ social distance จากผู้คน
การทำงานแบบ work from home
หรือแม้กระทั่งตัวเด็ก ๆ ก็ได้รับผลกระทบให้ต้องเรียนออนไลน์ที่บ้านเป็นระยะเวลายาวนาน
แทนที่จะได้ออกไปวิ่งเล่น ไปเรียนกับเพื่อน ๆ ที่โรงเรียนเหมือนเคย

ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าการเรียนออนไลน์ถือเป็นผลกระทบหลักในชีวิตของเด็กวัยเรียน
โดยการเรียนออนไลน์เป็นสิ่งที่ยากทั้งสำหรับคุณครู ผู้ปกครองและตัวเด็กเอง

ทั้งในแง่ของการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ
การแบ่งเวลาของผู้ปกครอง เพื่อมาดูแลลูกในการเรียนออนไลน์
และความรู้สึกของเด็กที่เกิดจากการที่ต้องเรียนออนไลน์ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
เช่น ความเบื่อหน่าย ความวิตกกังวล ความเศร้าโศก ความเครียด

รวมถึงการออกแบบหลักสูตรที่จะสามารถดึงความสนใจเด็กได้

เนื่องจากการเรียนออนไลน์ทำให้คุณครูไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กได้มากเท่ากับการมาเรียนด้วยกันในห้องเรียน

ดังนั้นในวันนี้ทางทีม famskool จึงอยากจะมานำเสนอคู่มือการประยุกต์ใช้ P.E.R.M.A.

ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับที่บ้าน
ที่จะเป็นตัวช่วยให้ผู้ปกครองและคุณครูสามารถนำเอาความรู้ตรงนี้ไปปรับใช้
เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเด็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ให้ดีมากขึ้นไปกว่าเดิมได้

รวมถึงเพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นให้ผู้ปกครองและคุณครู
ที่ยังไม่มั่นใจว่าตนจะสามารถสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันได้อย่างไรบ้าง

โดยในบทความนี้จะมีการแนะนำหนึ่งในโมเดลทางจิตวิทยาเชิงบวกที่เรียกว่า P.E.R.M.A.
ที่พูดถึงองค์ประกอบของความเป็นอยู่ที่ดีทั้งหมด 5 องค์ประกอบ

นอกจากนี้ในบทความก็จะมีการอธิบายความหมายของการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับที่บ้าน (home based learning)


และพูดถึง 6 เทคนิคในการช่วยดูแลเด็กระหว่าง home based learning สำหรับผู้ปกครอง

ยิ่งไปกว่านั้นในบทความยังมีการแนะนำตัวอย่างกิจกรรมในการเรียนการสอนแบบ home based learning สำหรับคุณครูอีกด้วย

คุณครูและผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่เลยนะคะ

นำไปใช้แล้วได้ผลเป็นอย่างไรอย่าลืมนำกลับมาเล่าสู่กันฟังนะคะ

ติดตามเรื่องราวดีๆจากการประยุกต์ใช้จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) สำหรับการพัฒนาการศึกษา ได้ที่ https://www.lifeeducation.in.th

และ Facebook page https://www.facebook.com/lifeeducationth

—————————————————————————————————————————————————————————————
บทความโดย นางสาวณภัทร จูงพงศ์
ภาพประกอบและเรียบเรียงโดย นางสาวพรผกาญจน์ แซ่แต้

September 12, 2021

0 responses on "คู่มือการประยุกต์ใช้ P.E.R.M.A. ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับที่บ้าน"

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

top
LIFE EDUCATION (THAILAND) © ALL RIGHTS RESERVE 2019