The Applied Positive Psychology Initiative

Unit 7.7 ครูช่วยเด็กนักเรียนที่โดนเพื่อนไถตังค์

หลังจากที่เราได้เรียนรู้อุปนิสัยเชิงบวกในด้านการยับยั้งชั่งใจ (virtue of Temperance) กันครบทั้ง 4 อุปนิสัยแล้ว เราจะมาดูตัวอย่างสถานการณ์ที่สามารถใช้อุปนิสัยเชิงบวกแต่ละตัวที่อยู่ในด้านการยับยั้งชั่งใจนี้ มาใช้แก้ไขสถานการณ์กันค่ะ

ในคลิปเป็นตัวอย่างสถานการณ์ที่เด็กนักเรียนโดนไถเงินในโรงเรียน

ลองมาดูวิธีการจัดการสถานการณ์ของคุณครูด้วยจิตวิทยาเชิงบวกในคลิปนี้กันค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้้นบ้าง มาชมกันค่ะ

คลิกด้านล่าง เพื่อรับชมคลิปได้เลยค่ะ

ครูช่วยเด็กนักเรียนที่โดนเพื่อนไถตังค์

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
LIFE EDUCATION (THAILAND) © ALL RIGHTS RESERVE 2019