The Applied Positive Psychology Initiative

Unit 5.4 นักเรียนในห้องทะเลาะกัน ครูทำไงดี?

หลังจากที่เราได้เรียนรู้อุปนิสัยเชิงบวกในด้านการเข้าใจความเป็นมนุษย์ (virtue of Humanity) กันครบทั้ง 3 อุปนิสัยแล้ว เราจะมาดูตัวอย่างสถานการณ์ที่สามารถใช้อุปนิสัยเชิงบวกแต่ละตัวที่อยู่ในด้านการเข้าใจความเป็นมนุษย์นี้ มาใช้แก้ไขสถานการณ์กันค่ะ

ในคลิปเป็นตัวอย่างสถานการณ์ที่เด็กนักเรียนในห้องทะเลาะกัน

ลองมาดูวิธีการจัดการสถานการณ์ของคุณครูในคลิปนี้กันค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้้นบ้าง มาชมกันค่ะ

คลิกด้านล่าง เพื่อรับชมคลิปได้เลยค่ะ

นักเรียนในห้องทะเลาะกัน ครูทำไงดี?

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
LIFE EDUCATION (THAILAND) © ALL RIGHTS RESERVE 2019