The Applied Positive Psychology Initiative

Unit 4.8 นักเรียนบอกว่าครูสอนผิด แก้ปัญหายังไงดี

หลังจากที่เราได้เรียนรู้อุปนิสัยเชิงบวกในด้านความเข้มแข็ง กล้าหาญ (virtue of Courage) กันครบทั้ง 4 อุปนิสัยแล้ว เราจะมาดูตัวอย่างสถานการณ์ที่สามารถใช้อุปนิสัยเชิงบวกแต่ละตัวที่อยู่ในด้านความเข้มแข็ง กล้าหาญนี้ มาใช้แก้ไขสถานการณ์กันค่ะ

ในคลิปเป็นตัวอย่างสถานการณ์ที่เด็กนักเรียนบอกว่าครูสอนผิด

ลองมาดูวิธีการจัดการสถานการณ์ของคุณครูในคลิปนี้กันค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้้นบ้าง มาชมกันค่ะ

คลิกด้านล่าง เพื่อรับชมคลิปได้เลยค่ะ

นักเรียนบอกว่าครูสอนผิด แก้ปัญหายังไงดี

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
LIFE EDUCATION (THAILAND) © ALL RIGHTS RESERVE 2019