The Applied Positive Psychology Initiative

Unit 3.4 นักเรียนมีความคิดเห็นที่ต่างจากเพื่อนในห้อง ครูจะทำอย่างไร?

หลังจากที่เราได้เรียนรู้อุปนิสัยเชิงบวกในด้านปัญญา และความรู้ (virtue of Wisdom) กันครบทั้ง 5 อุปนิสัยแล้ว เราจะมาดูตัวอย่างสถานการณ์ที่สามารถใช้อุปนิสัยเชิงบวกแต่ละตัวที่อยู่ในด้านปัญญา และความรู้นี้ มาใช้แก้ไขสถานการณ์กันค่ะ

ในคลิปเป็นตัวอย่างสถานการณ์ที่นักเรียนมีความคิดเห็นที่ต่างจากเพื่อนในห้อง ลองมาดูวิธีการจัดการสถานการณ์ของคุณครูในคลิปนี้กันค่ะว่าจะเกิดอะไร

ขึ้นบ้าง มาชมกันค่ะ

คลิกด้านล่าง เพื่อรับชมคลิปได้เลยค่ะ

นักเรียนมีความคิดเห็นต่างจากเพื่อนในห้อง ครูจะทำอย่างไร?

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
LIFE EDUCATION (THAILAND) © ALL RIGHTS RESERVE 2019