The Applied Positive Psychology Initiative

สสส

19

Nov'21

Famskool จากโรงเรียนสู่ครอบครัวเชิงบวก

“เพราะตระหนักว่าการเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึนในโรงเรียนเท่านัน แต่ครอบครัว  มีส่วนสาคัญในการช่วยให้เด็กค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง” หนังสือ Famskool จากโรงเรียนสู่ครอบครัวเชิงบวก เป็นหนังสือประมวลประสบการณ์จากโครงการ FamSkool (FamSkool Positive Family Engagement Project) อัดแน่นกว่า 20 เรื่องราวบันดาลใจ จากคุณครูที่เข้าร่วมโครงการเริ่มจาก 1. การปรับมุมมอง 2. …

Read More

30

Jul'20

บันทึกการเดินทางของโครงการ FamSkool 2020-21 ภาคเหนือ Module 1

FamSkool เป็นโครงการที่มีแนวคิดมาจากการที่คนที่อยู่รอบ ๆ ตัวเด็กรู้จักเด็กไม่รอบด้าน เนื่องจากไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลา ดังนั้นการที่จะทำความรู้จักเด็กเพื่อเข้าใจให้รอบด้านมากขึ้น และสนับสนุนพวกเขาให้ก้าวผ่านช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาไปได้อย่างราบรื่นที่สุดนี้ก็จำเป็นที่ต้องอาศัยข้อมูลจากในมุมที่เด็กอยู่ที่โรงเรียนจากคุณครูด้วยเช่นกัน    โครงการนี้จึงเป็นพื้นที่เรียนรู้สำหรับการทำงานร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน ครอบครัว และตัวเด็ก โดยหลักของ 3 ป. คือ ปรับมุมมอง ทั้งคุณครู ครอบครัว และตัวเด็กว่าการทำงานร่วมกันนี้เป็นไปในเชิงบวก และเชิงรุกได้ …

Read More

25

Aug'19

Home ฮัก @ เชียงของ : จุดเริ่มต้นครั้งสำคัญของ “นวัตกรรมเชิงบวก” ในการทำงานร่วมกับครอบครัว ด้วยพลังของครู .

หลังจากจบการอบรมใน FamSkool Module 2 ทางคณะครูได้รับโจทย์ที่ท้าทายครั้งสำคัญในการออกแบบกิจกรรม กระบวนการ ในการเปิดประตูทำงานร่วมกับครอบครัวเชิงบวก ซึ่งทางโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นหนึ่งในสองโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมเป็นพื้นที่วิจัยของโครงการในครั้งนี้ โรงเรียน เชียงของวิทยาคม เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ ที่ก่อตั้งมามากกว่า 50 ปี นักเรียนส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ โรงเรียนมีความโดดเด่นจนได้รับการกล่าวขานในระดับประเทศเกี่ยวกับโครงการด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะของโรงเรียน ที่ทำกันอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมของโรงเรียน อีกทั้งคุณครูหลายท่านมีความตั้งใจในการทำงานเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียนอย่างเต็มที่ …

Read More

05

Aug'19

“ทุ่งยาวคำโปรยโมเดล” การศึกษาที่ใช้ความสุขนำทางสู่ผลสัมฤทธิ์

หากย้อนเวลากลับไปเมื่อ 6 ปีที่ผ่านมา คงไม่มีใครเชื่อว่าโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย โรงเรียนเล็กๆจากตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษแห่งนี้จะพลิกโฉมตนเองได้ถึงขนาดนี้ ตั้งแต่ด้านผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่คะแนนสอบ O-NET สูงขึ้นถึง 6 วิชาโดยที่ไม่มีการจัดติวใดๆ รวมถึงด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนลดลงไปอย่างมาก กลายเป็นพฤติกรรมที่นอบน้อมและเกื้อกูลซึ่งกันและกันโดยที่ครูไม่ต้องเอ่ยปาก ผู้ปกครองและชุมชนต่างพร้อมใจให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนราวกับเป็นครอบครัวที่อยู่ในรั้วเดียวกัน รวมถึงแววตาของครูผู้สอนที่เปี่ยมไปด้วยความสุขและความภาคภูมิใจที่ได้เห็นพัฒนาการในตัวเด็กที่ค่อยๆเติบโตจากรุ่นสู่รุ่น และในบัดนี้โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรยก็ได้เป็นต้นแบบของการเป็น “โรงเรียนสุขภาวะ” ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไร? ดร.กัมพล เจริญรักษ์ …

Read More
LIFE EDUCATION (THAILAND) © ALL RIGHTS RESERVE 2019