The Applied Positive Psychology Initiative

Resource

05

Aug'21

เทคนิคการสอนออนไลน์ เปลี่ยนห้องเรียนสุดพังให้ปังปุริเย่! ฉบับครูกั๊ก

การเรียนออนไลน์เป็นสิ่งที่นักเรียน คุณครู และผู้ปกครองต้องเผชิญมาอย่างยาวนานตั้งแต่ช่วงที่เพิ่งเริ่มมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มาจนถึงปัจจุบัน แล้วก็น่าจะยังคงต้องเผชิญต่อไปเรื่อย ๆ อย่างคาดเดาไม่ได้ว่าจะได้กลับไปมีรูปแบบการเรียนการสอนที่โรงเรียนตามปกติได้เมื่อใด ทั้งนี้การเรียนออนไลน์นับได้ว่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่ในชีวิตของเด็ก ด้วยเหตุที่ว่าการเรียนออนไลน์ส่งผลให้เด็กไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับคุณครู และเพื่อน ๆ ได้มากเท่าที่ควรและการเรียนออนไลน์ก็ยังเป็นการบังคับให้เด็กจำเป็นต้องนั่งนิ่ง ๆ อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ตเป็นเวลานาน ซึ่งทั้งสองเหตุผลนี้อาจทำให้เด็กเกิดความรู้สึก..เบื่อหน่าย เครียด วิตกกังวล โศกเศร้า ไปจนกระทั่งหมดความสนใจที่จะเรียนรู้ในห้องเรียน …

Read More

02

Jul'21

อายุเท่าไหร่ เรียนออนไลน์ยังไงถึงจะดี

การเรียนออนไลน์ เป็นนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบหนึ่ง ที่เข้ามามีบทบาทต่อการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบให้โรงเรียน หรือสถานศึกษา ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติได้ โดยอาจกล่าวได้ว่าการเรียนออนไลน์ เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนของทั้งคุณครู เด็ก และผู้ปกครองไปอย่างสิ้นเชิง ด้วยเหตุที่ว่าการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ทำให้ผู้ปกครองต้องจัดสรรเวลามาดูแลลูกเพิ่มมากขึ้น และจัดสรรอุปกรณ์ สภาพแวดล้อมที่บ้านให้เหมาะสมกับการเรียนหนังสือของลูก อีกทั้งการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ยังลด การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณครูกับเด็กนักเรียนลง ซึ่งเป็นผลให้เด็กนักเรียนไม่สามารถจดจ่อกับการเรียนในรูปแบบออนไลน์ได้นานเท่ากับระยะเวลาที่เขาเคยเรียนตามปกติที่โรงเรียน มากไปกว่านั้นเด็กในแต่ละช่วงวัย ก็ยังมีระยะเวลาที่เขาสามารถจดจ่อกับการเรียนในรูปแบบออนไลน์ได้แตกต่างกัน …

Read More

25

Jun'21

กรอบแนวคิดในการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก

มนุษย์จัดได้ว่าเป็นสัตว์สังคม กล่าวคือ โดยธรรมชาติ มนุษย์จำเป็นต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันเป็นสังคม และไม่สามารถดำรงชีวิตตามลำพังได้  ดังนั้นการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในสังคม ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อน คุณครู หรือคนอื่น ๆ จึงถือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการใช้ชีวิตของมนุษย์คนหนึ่ง ทั้งนี้ความสัมพันธ์ที่มนุษย์คนหนึ่งมีในช่วงต้นของชีวิตจะกลายเป็นรากฐานสำคัญในการกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ หรือปฏิสัมพันธ์ที่มนุษย์คนดังกล่าวจะมีกับบุคคลอื่น ๆ ที่เขาเจอเมื่อเขาเติบโตขึ้น เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่มนุษย์มีในช่วงต้นของชีวิตที่มักจะเป็นความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว หรือคุณครูจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการเจริญเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ เมื่อเราทราบเช่นนี้แล้ว.. เราจะสามารถสร้างรากฐานความสัมพันธ์ที่ดีให้กับเด็กได้อย่างไรบ้าง …

Read More

18

Jun'21

คู่มือการประยุกต์ใช้ P.E.R.M.A. ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับที่บ้าน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อต้นปีก่อนและยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งการที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กินระยะเวลาที่ยาวนานส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่ปกติของผู้คนไปอย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นการต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้านการ social distance จากผู้คน การทำงานแบบ work from home หรือแม้กระทั่งตัวเด็ก ๆ ก็ได้รับผลกระทบให้ต้องเรียนออนไลน์ที่บ้านเป็นระยะเวลายาวนาน แทนที่จะได้ออกไปวิ่งเล่น ไปเรียนกับเพื่อน ๆ ที่โรงเรียนเหมือนเคย ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าการเรียนออนไลน์ถือเป็นผลกระทบหลักในชีวิตของเด็กวัยเรียน …

Read More

17

Jun'21

ลูกเจอปัญหา! จะแนะนำลูกยังไงดี?!

การประสบกับปัญหานับเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตของคนหนึ่งคน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็ก ๆ ไปจนถึงปัญหาที่หนักหนาสาหัส เช่นเดียวกันการที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ได้ ย่อมเป็นเรื่องปกติที่เขาจะต้องผ่านการเผชิญกับปัญหามาอย่างมากมาย ดังนั้นทักษะในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เด็กควรต้องมีติดตัว เพื่อที่จะสามารถก้าวผ่านหลากหลายปัญหาได้ด้วยตนเอง ด้วยเหตุนี้เมื่อเด็กประสบกับปัญหา คงเกิดคำถามในใจของผู้ปกครอง หรือคุณครูหลาย ๆ ท่าน ไม่มากก็น้อย ว่า.. เราควรจะให้คำแนะนำกับเด็กอย่างไร ? เราควรบอกวิธีแก้ปัญหาให้เด็กไปเลย …

Read More

11

Jun'21

การสร้างการมีส่วนร่วมในโรงเรียน

เพราะอะไร การสร้างการมีส่วนร่วมในโรงเรียนจึงเป็นสิ่งจำเป็น? เพราะอะไร การสร้างการมีส่วนร่วมในโรงเรียนจึงเป็นสิ่งจำเป็น? . การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรม  ตั้งแต่การศึกษาปัญหา การวางแผนดำเนินการ การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา และการประเมินร่วมกัน  เพื่อขับเคลื่อนให้กิจกรรมนั้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม  คือ หลักร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผิดชอบ …

Read More

01

Jun'21

คู่มือการพัฒนาทักษะทางด้านการจัดการอารมณ์ของเด็ก

ตั้งแต่ที่เริ่มมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ส่งผลกระทบไปในหลายภาคส่วนทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย และในวัยเรียนเองก็เช่นกัน ทุกโรงเรียนถูกสั่งปิด จากการเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนเปลี่ยนมาเป็นการเรียนออนไลน์ที่บ้านแทนตามมาตราการควบคุมการแพร่ระบาด ผลสำรวจโดยองค์การยูนิเซฟ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยพบว่า…เด็กและเยาวชนกว่า 7 ใน 10 คน ระบุว่าวิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจโดยพวกเขามีความเครียด วิตกกังวลและเบื่อหน่ายนอกจากนี้ เด็กและเยาวชนเกินครึ่งรู้สึกกังวลด้านการเรียน การสอบ และโอกาสในการศึกษาต่อเนื่องจากการปิดโรงเรียนเป็นระยะเวลานาน “…เวลานี้ครอบครัวถือเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยให้เด็กๆ จัดการกับสภาวะเหล่านี้ได้ พวกเขาควรได้รับความรักความเอาใจใส่ในช่วงเวลานี้มากกว่าที่เคย”นายโธมัส …

Read More

20

Aug'20

เสริมพลังครอบครัว สไตล์ ป้ามล ทิชา ณ นคร

“เมื่อไหร่ผมจะได้เข้า Empower ครับป้า เพื่อนมันบอก – มันมีข่าวลือในบ้านกาญจนาฯ ว่าถ้ามึงได้เข้าห้อง Empower พ่อแม่จะรักมึงมากขึ้น”   เพราะเหตุใด หลาย ๆ เสียงจากเยาวชนบ้านกาญจนาฯ ถึงอยากเข้ากระบวนการ Empower กระบวนการนี้มีที่มาจากอะไร แล้วกระบวนการมีวิธีทำอย่างไร วันนี้ ป้ามล …

Read More

15

Jul'20

ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ หรือ Experiential Learning Theory (ELT)

หลาย ๆ ครั้งอาจจะเคยได้ยินคำว่า “Learning by doing” ซึ่งมีความหมายตรงตัวว่า “การเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ”    โดยจุดเด่นของการลงมือทำคือ การได้เจอกับความท้าทาย หรือ ประสบการณ์จริง ยกตัวอย่าง การเรียนการต่อวงจรไฟฟ้า ถ้าเรียนแต่ทฤษฎี ก็อาจจะได้เห็นมุมมองไม่รอบด้าน ดังนั้นการลงมือทำก็จะช่วยให้เราได้เห็นรอบด้านมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในงานที่ได้รับการยอมรับอย่างมากในปัจจุบัน เป็นงานของ …

Read More
LIFE EDUCATION (THAILAND) © ALL RIGHTS RESERVE 2019