The Applied Positive Psychology Initiative

Blog Layout Four

Blog Layout Four : Uses page template Blog 4

การ์ดเชื่อมใจ

“ ความรัก สายใจ สายใย คือสายสัมพันธ์ที่สำคัญ ในวันที่ชีวิตอาจเจออุปสรรค ความรักที่ปราศจากสายใจ สายใย สายสัมพันธ์ แทบจะไม่ช่วยในวันที่อุปสรรคมาทักทาย “ – ป้ามล  ทิชา ณ นคร – เมื่อลูกไม่ใช่เด็กอีกต่อไป  ลูกเรียนจบชั้น ป.6 ก้าวขึ้นสู่ชั้น ม.1 ความต่างเพียงปีเดียวเท่านั้น …Read More

Profile PhotoadminOctober 8, 2021

PST Card! (Positive Small Talk Card)

PST Card ย่อมาจาก Positive Small Talk Card คือ การ์ดที่จะเป็นตัวช่วยให้การพูดคุยเรื่องมุมมองที่มีต่อสิ่งต่างๆ ระหว่างคนในครอบครัวให้สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าที่เคย ด้วยแนวคิดพื้นฐานทางจิตวิทยาเชิงบวก!! เพราะการคุยกันระหว่างคนในครอบครัวสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นมาได้ วันนี้ทางทีมงานได้พัฒนาการ์ดสำหรับครอบครัวขึ้นมานะคะ การ์ดนี้จะช่วยให้… ❤️ได้หัวข้อในการพูดคุยเรื่องราวต่างๆ ❤️ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีๆต่อกันในครอบครัว ❤️ ได้ใช้เวลาด้วยกันอย่างคุ้มค่า Tips …Read More

Profile PhotoadminAugust 13, 2021

คำว่า “เชิงบวก” ในทางจิตวิทยาเชิงบวก หมายถึงอะไร

จิตวิทยาเชิงบวกได้สร้างผลกระทบที่น่าทึ่งตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในเวลาไม่ถึงสองทศวรรษที่ผ่านมา มันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาเชิงประจักษ์ในด้านจิตวิทยาเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ เช่น อารมณ์เชิงบวก จุดแข็ง การมีส่วนร่วม และการให้ความหมาย (Donaldson, Dollwet, & Rao, 2015; Rusk & Waters, 2013) จิตวิทยาเชิงบวกได้เปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของผู้ปฏิบัติงานหลายคนที่เข้ามาทำงานด้วยกัน อาทิ นักจิตวิทยา นักการศึกษา …Read More

Profile PhotoRasornradee PakpakornAugust 11, 2021

เทคนิคการสอนออนไลน์ เปลี่ยนห้องเรียนสุดพังให้ปังปุริเย่! ฉบับครูกั๊ก

การเรียนออนไลน์เป็นสิ่งที่นักเรียน คุณครู และผู้ปกครองต้องเผชิญมาอย่างยาวนานตั้งแต่ช่วงที่เพิ่งเริ่มมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มาจนถึงปัจจุบัน แล้วก็น่าจะยังคงต้องเผชิญต่อไปเรื่อย ๆ อย่างคาดเดาไม่ได้ว่าจะได้กลับไปมีรูปแบบการเรียนการสอนที่โรงเรียนตามปกติได้เมื่อใด ทั้งนี้การเรียนออนไลน์นับได้ว่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่ในชีวิตของเด็ก ด้วยเหตุที่ว่าการเรียนออนไลน์ส่งผลให้เด็กไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับคุณครู และเพื่อน ๆ ได้มากเท่าที่ควรและการเรียนออนไลน์ก็ยังเป็นการบังคับให้เด็กจำเป็นต้องนั่งนิ่ง ๆ อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ตเป็นเวลานาน ซึ่งทั้งสองเหตุผลนี้อาจทำให้เด็กเกิดความรู้สึก..เบื่อหน่าย เครียด วิตกกังวล โศกเศร้า ไปจนกระทั่งหมดความสนใจที่จะเรียนรู้ในห้องเรียน …Read More

Profile PhotoadminAugust 5, 2021

“ช่วยให้การสร้างนิสัยวัยรุ่นแบบบวกๆ เป็นเรื่องที่ง่ายกว่าที่เคยด้วย เปิดใจ จาก MindsetMaker”

สวัสดีคุณครูทุกท่านค่ะ วันนี้ทาง Life Education ได้จับมือกับ The Mindset Maker เพื่อร่วมกันพัฒนาสื่อที่นำเสนอวิธีการสร้างนิสัยวัยรุ่นด้วยจิตวิทยาเชิงบวก ในเว็บไซต์ https://www.mindsetmaker.co/ ช่อง Youtube : The Mindset Maker และ Facebook : …Read More

Profile PhotoadminAugust 5, 2021

เปิดตัวหลักสูตรออนไลน์ฟรี สำหรับผู้ดูแลเด็กที่ต้องการช่วยให้เด็กเกิดทักษะการรู้คิดมากกว่าที่เคย

แนวคิดพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ชุดเครื่องมือการพัฒนาทักษะการรู้คิด Growth and Resilience Interventions for Vulnerable Children (GRIs) จุดเริ่มต้นของ Growth and Resilience Interventions for Vulnerable Children หรือชุดเครื่องมือ GRIs มาจากการเล็งเห็นถึงช่องว่างทางการทำงานฟื้นฟู …Read More

Profile PhotoadminAugust 4, 2021

อายุเท่าไหร่ เรียนออนไลน์ยังไงถึงจะดี

การเรียนออนไลน์ เป็นนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบหนึ่ง ที่เข้ามามีบทบาทต่อการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบให้โรงเรียน หรือสถานศึกษา ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติได้ โดยอาจกล่าวได้ว่าการเรียนออนไลน์ เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนของทั้งคุณครู เด็ก และผู้ปกครองไปอย่างสิ้นเชิง ด้วยเหตุที่ว่าการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ทำให้ผู้ปกครองต้องจัดสรรเวลามาดูแลลูกเพิ่มมากขึ้น และจัดสรรอุปกรณ์ สภาพแวดล้อมที่บ้านให้เหมาะสมกับการเรียนหนังสือของลูก อีกทั้งการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ยังลด การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณครูกับเด็กนักเรียนลง ซึ่งเป็นผลให้เด็กนักเรียนไม่สามารถจดจ่อกับการเรียนในรูปแบบออนไลน์ได้นานเท่ากับระยะเวลาที่เขาเคยเรียนตามปกติที่โรงเรียน มากไปกว่านั้นเด็กในแต่ละช่วงวัย ก็ยังมีระยะเวลาที่เขาสามารถจดจ่อกับการเรียนในรูปแบบออนไลน์ได้แตกต่างกัน …Read More

Profile PhotoadminJuly 2, 2021

กรอบแนวคิดในการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก

มนุษย์จัดได้ว่าเป็นสัตว์สังคม กล่าวคือ โดยธรรมชาติ มนุษย์จำเป็นต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันเป็นสังคม และไม่สามารถดำรงชีวิตตามลำพังได้  ดังนั้นการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในสังคม ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อน คุณครู หรือคนอื่น ๆ จึงถือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการใช้ชีวิตของมนุษย์คนหนึ่ง ทั้งนี้ความสัมพันธ์ที่มนุษย์คนหนึ่งมีในช่วงต้นของชีวิตจะกลายเป็นรากฐานสำคัญในการกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ หรือปฏิสัมพันธ์ที่มนุษย์คนดังกล่าวจะมีกับบุคคลอื่น ๆ ที่เขาเจอเมื่อเขาเติบโตขึ้น เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่มนุษย์มีในช่วงต้นของชีวิตที่มักจะเป็นความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว หรือคุณครูจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการเจริญเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ เมื่อเราทราบเช่นนี้แล้ว.. เราจะสามารถสร้างรากฐานความสัมพันธ์ที่ดีให้กับเด็กได้อย่างไรบ้าง …Read More

Profile PhotoadminJune 25, 2021

คู่มือการประยุกต์ใช้ P.E.R.M.A. ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับที่บ้าน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อต้นปีก่อนและยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งการที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กินระยะเวลาที่ยาวนานส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่ปกติของผู้คนไปอย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นการต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้านการ social distance จากผู้คน การทำงานแบบ work from home หรือแม้กระทั่งตัวเด็ก ๆ ก็ได้รับผลกระทบให้ต้องเรียนออนไลน์ที่บ้านเป็นระยะเวลายาวนาน แทนที่จะได้ออกไปวิ่งเล่น ไปเรียนกับเพื่อน ๆ ที่โรงเรียนเหมือนเคย ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าการเรียนออนไลน์ถือเป็นผลกระทบหลักในชีวิตของเด็กวัยเรียน …Read More

Profile PhotoadminJune 18, 2021
LIFE EDUCATION (THAILAND) © ALL RIGHTS RESERVE 2019