The Applied Positive Psychology Initiative

Life Education

19

Nov'21

Famskool จากโรงเรียนสู่ครอบครัวเชิงบวก

“เพราะตระหนักว่าการเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึนในโรงเรียนเท่านัน แต่ครอบครัว  มีส่วนสาคัญในการช่วยให้เด็กค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง” หนังสือ Famskool จากโรงเรียนสู่ครอบครัวเชิงบวก เป็นหนังสือประมวลประสบการณ์จากโครงการ FamSkool (FamSkool Positive Family Engagement Project) อัดแน่นกว่า 20 เรื่องราวบันดาลใจ จากคุณครูที่เข้าร่วมโครงการเริ่มจาก 1. การปรับมุมมอง 2. …

Read More

08

Oct'21

การ์ดเชื่อมใจ

“ ความรัก สายใจ สายใย คือสายสัมพันธ์ที่สำคัญ ในวันที่ชีวิตอาจเจออุปสรรค ความรักที่ปราศจากสายใจ สายใย สายสัมพันธ์ แทบจะไม่ช่วยในวันที่อุปสรรคมาทักทาย “ – ป้ามล  ทิชา ณ นคร – เมื่อลูกไม่ใช่เด็กอีกต่อไป  ลูกเรียนจบชั้น ป.6 ก้าวขึ้นสู่ชั้น ม.1 ความต่างเพียงปีเดียวเท่านั้น …

Read More

13

Aug'21

PST Card! (Positive Small Talk Card)

PST Card ย่อมาจาก Positive Small Talk Card คือ การ์ดที่จะเป็นตัวช่วยให้การพูดคุยเรื่องมุมมองที่มีต่อสิ่งต่างๆ ระหว่างคนในครอบครัวให้สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าที่เคย ด้วยแนวคิดพื้นฐานทางจิตวิทยาเชิงบวก!! เพราะการคุยกันระหว่างคนในครอบครัวสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นมาได้ วันนี้ทางทีมงานได้พัฒนาการ์ดสำหรับครอบครัวขึ้นมานะคะ การ์ดนี้จะช่วยให้… ❤️ได้หัวข้อในการพูดคุยเรื่องราวต่างๆ ❤️ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีๆต่อกันในครอบครัว ❤️ ได้ใช้เวลาด้วยกันอย่างคุ้มค่า Tips …

Read More

11

Aug'21

คำว่า “เชิงบวก” ในทางจิตวิทยาเชิงบวก หมายถึงอะไร

จิตวิทยาเชิงบวกได้สร้างผลกระทบที่น่าทึ่งตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในเวลาไม่ถึงสองทศวรรษที่ผ่านมา มันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาเชิงประจักษ์ในด้านจิตวิทยาเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ เช่น อารมณ์เชิงบวก จุดแข็ง การมีส่วนร่วม และการให้ความหมาย (Donaldson, Dollwet, & Rao, 2015; Rusk & Waters, 2013) จิตวิทยาเชิงบวกได้เปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของผู้ปฏิบัติงานหลายคนที่เข้ามาทำงานด้วยกัน อาทิ นักจิตวิทยา นักการศึกษา …

Read More

05

Aug'21

เทคนิคการสอนออนไลน์ เปลี่ยนห้องเรียนสุดพังให้ปังปุริเย่! ฉบับครูกั๊ก

การเรียนออนไลน์เป็นสิ่งที่นักเรียน คุณครู และผู้ปกครองต้องเผชิญมาอย่างยาวนานตั้งแต่ช่วงที่เพิ่งเริ่มมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มาจนถึงปัจจุบัน แล้วก็น่าจะยังคงต้องเผชิญต่อไปเรื่อย ๆ อย่างคาดเดาไม่ได้ว่าจะได้กลับไปมีรูปแบบการเรียนการสอนที่โรงเรียนตามปกติได้เมื่อใด ทั้งนี้การเรียนออนไลน์นับได้ว่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่ในชีวิตของเด็ก ด้วยเหตุที่ว่าการเรียนออนไลน์ส่งผลให้เด็กไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับคุณครู และเพื่อน ๆ ได้มากเท่าที่ควรและการเรียนออนไลน์ก็ยังเป็นการบังคับให้เด็กจำเป็นต้องนั่งนิ่ง ๆ อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ตเป็นเวลานาน ซึ่งทั้งสองเหตุผลนี้อาจทำให้เด็กเกิดความรู้สึก..เบื่อหน่าย เครียด วิตกกังวล โศกเศร้า ไปจนกระทั่งหมดความสนใจที่จะเรียนรู้ในห้องเรียน …

Read More

05

Aug'21

“ช่วยให้การสร้างนิสัยวัยรุ่นแบบบวกๆ เป็นเรื่องที่ง่ายกว่าที่เคยด้วย เปิดใจ จาก MindsetMaker”

สวัสดีคุณครูทุกท่านค่ะ วันนี้ทาง Life Education ได้จับมือกับ The Mindset Maker เพื่อร่วมกันพัฒนาสื่อที่นำเสนอวิธีการสร้างนิสัยวัยรุ่นด้วยจิตวิทยาเชิงบวก ในเว็บไซต์ https://www.mindsetmaker.co/ ช่อง Youtube : The Mindset Maker และ Facebook : …

Read More

04

Aug'21

เปิดตัวหลักสูตรออนไลน์ฟรี สำหรับผู้ดูแลเด็กที่ต้องการช่วยให้เด็กเกิดทักษะการรู้คิดมากกว่าที่เคย

แนวคิดพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ชุดเครื่องมือการพัฒนาทักษะการรู้คิด Growth and Resilience Interventions for Vulnerable Children (GRIs) จุดเริ่มต้นของ Growth and Resilience Interventions for Vulnerable Children หรือชุดเครื่องมือ GRIs มาจากการเล็งเห็นถึงช่องว่างทางการทำงานฟื้นฟู …

Read More

02

Jul'21

อายุเท่าไหร่ เรียนออนไลน์ยังไงถึงจะดี

การเรียนออนไลน์ เป็นนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบหนึ่ง ที่เข้ามามีบทบาทต่อการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบให้โรงเรียน หรือสถานศึกษา ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติได้ โดยอาจกล่าวได้ว่าการเรียนออนไลน์ เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนของทั้งคุณครู เด็ก และผู้ปกครองไปอย่างสิ้นเชิง ด้วยเหตุที่ว่าการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ทำให้ผู้ปกครองต้องจัดสรรเวลามาดูแลลูกเพิ่มมากขึ้น และจัดสรรอุปกรณ์ สภาพแวดล้อมที่บ้านให้เหมาะสมกับการเรียนหนังสือของลูก อีกทั้งการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ยังลด การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณครูกับเด็กนักเรียนลง ซึ่งเป็นผลให้เด็กนักเรียนไม่สามารถจดจ่อกับการเรียนในรูปแบบออนไลน์ได้นานเท่ากับระยะเวลาที่เขาเคยเรียนตามปกติที่โรงเรียน มากไปกว่านั้นเด็กในแต่ละช่วงวัย ก็ยังมีระยะเวลาที่เขาสามารถจดจ่อกับการเรียนในรูปแบบออนไลน์ได้แตกต่างกัน …

Read More

25

Jun'21

กรอบแนวคิดในการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก

มนุษย์จัดได้ว่าเป็นสัตว์สังคม กล่าวคือ โดยธรรมชาติ มนุษย์จำเป็นต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันเป็นสังคม และไม่สามารถดำรงชีวิตตามลำพังได้  ดังนั้นการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในสังคม ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อน คุณครู หรือคนอื่น ๆ จึงถือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการใช้ชีวิตของมนุษย์คนหนึ่ง ทั้งนี้ความสัมพันธ์ที่มนุษย์คนหนึ่งมีในช่วงต้นของชีวิตจะกลายเป็นรากฐานสำคัญในการกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ หรือปฏิสัมพันธ์ที่มนุษย์คนดังกล่าวจะมีกับบุคคลอื่น ๆ ที่เขาเจอเมื่อเขาเติบโตขึ้น เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่มนุษย์มีในช่วงต้นของชีวิตที่มักจะเป็นความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว หรือคุณครูจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการเจริญเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ เมื่อเราทราบเช่นนี้แล้ว.. เราจะสามารถสร้างรากฐานความสัมพันธ์ที่ดีให้กับเด็กได้อย่างไรบ้าง …

Read More
LIFE EDUCATION (THAILAND) © ALL RIGHTS RESERVE 2019