The Applied Positive Psychology Initiative

การเดินทางของวิชาชีวิต สู่โรงเรียนวัดคู้บอน ตอนที่ 6 : ทางรอดบนความขาดพร่อง

.

“ระหว่างสิ่งที่หายไป…กับสิ่งที่เหลืออยู่ เราจะให้คุณค่ากับสิ่งใดเพื่อให้เราเป็นผู้รอด”

.

การที่ คนหนึ่งคน จะสามารถพูดหรือเขียนบอกเล่าเรื่องราวปัจจัยอันเป็นสาเหตุของปัญหาชีวิตของตนเอง ผ่านภาษาได้นั้น เขาเหล่านั้นจำเป็นต้องมองเห็นภาพห่วงโซ่ของปัญหา มีชุดคำชุดภาษาที่เพียงพอในการคิดเชื่อมโยงกลับมาสู่บริบทของตัวเอง เพื่ออธิบายความรู้สึกสู่ผู้รับสาร ให้สามารถคลี่ภาพปัจจัยที่แท้จริงออกมาได้ ซึ่งทั้งหมดนี้ตั้งอยู่บนเงื่อนไขของความไว้เนื้อเชื่อใจ และบรรยากาศที่ปลอดภัย ปราศจากการตัดสินผิดถูก ชั่วดี มีเพียงข้อมูล ข้อเท็จจริง เท่านั้น

.

ก่อนเริ่มกิจกรรมวันนี้ วิชาชีวิต ได้พาให้เด็กทบทวนถึงห่วงโซ่ของปัญหาที่ได้เกิดขึ้นในสังคมไทย และเชื่อมโยงกับเมื่อวาน (ครั้งที่ 5) เพื่อให้เด็กได้มองเห็นภาพและสามารถสะท้อนคิดผ่านโครงสร้างของปัญหา ที่เกิดขึ้นจริง ผ่านข้อมูล…เพื่อเปิดทาง เปิดพื้นที่การสื่อสารข้อมูลที่ปลอดภัยให้เด็กเกิดความกล้าที่จะสื่อสารเรื่องราวของตนเอง ที่อาจเชื่อมโยงถึงปัญหาระดับโครงสร้างของสังคม ผ่านชุดคำ ชุดภาษาที่ได้เรียนรู้มา เด็กหลายคนได้บอกเล่า “ความลับ” ที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน ทำให้ครู ได้สามารถ detect ความต้องการได้รับความช่วยเหลือของเด็กได้รวดเร็ว สามารถนำไปสู่การ “ถอดชนวน” ของปัญหาได้ตั้งแต่ระยะฟักตัว

 

!! “เพราะปัญหาใหญ่ๆ มักเกิดขึ้นมาจากปัญหาเล็กๆ ที่ไม่ถูกจัดการ” ป้ามล ทิชา ณ นคร !!

 

.

หลังจากได้วิเคราะห์เชื่อมโยงเรื่องเมื่อวานแล้ว วันนี้วิชาชีวิต ได้นำเอาเรื่องราว จากเรื่องจริงของ นิค วอยาชิค นักพูด นักสร้างแรงบันดาลใจระดับโลก ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย แต่เขาสามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาความไม่สมบูรณ์ของร่างกายเหล่านั้นมาได้…หลังเปิดคลิป มีงานกลุ่ม งานเดี่ยว ร่วมคิด ร่วมคุย และนำเสนอความคิดลงบนกระดาษใบงาน และแปะบอร์ดหน้าห้อง ในคำถามสำคัญ คือ “อะไรคือ สิ่งที่เหลืออยู่ในชีวิตของเราบ้าง”
.

คำตอบบางส่วนจากน้องๆ

“มีพ่อแม่ มีความคิด มีความรู้สึกอื่นๆ มีเพื่อนๆที่ดี มีพี่ๆที่สอน”
“มีความเป็นนักสู้ และความพยายาม มีความอดทนกับสิ่งที่ได้ทำ ? อนาคตจะไปได้ดี คือเราต้องสู้”
“ผมยังมีหัวใจและยังมีครอบครัว และยังมีเพื่อนอีกหลายคน และยังมีลมหายใจ ผมยังเหลืออีกหลายๆอย่างในชีวิต และยังมีความหวังที่ผมคิดได้หลายอย่าง และยังมีความฝันของผมครับ”

.

นอกจากนั้น วันนี้ป้ามล ได้นำเรื่องราวของ กันยา เซสเซอร์ นางแบบและนักสเกตบอร์ด ระดับโลก ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย…กันยาเป็นคนไทยที่ถูก adopt ไปที่ US จนเวลานี้เขาได้เป็น US citizen เป็นที่เรียบร้อยแล้ว…ชีวิตของกันยา ถูกเล่าผ่านภาพถ่ายทีละภาพ เปิดเรียงตามเหตุการณ์ในชีวิต โดยป้ามลได้เล่าถึงฉากต่างๆในชีวิตของกันยา โดยไม่แตะต้องหรือตัดสินบางฉากบางตอนที่ไม่มีข้อมูลเพียงพอ…กิจกรรมนี้ป้า พยายามพาให้เด็กได้มองเห็นฉากของการพลิกผัน เปลี่ยนแปลง และการประสบความสำเร็จที่ไม่ได้มาได้โดยง่าย หากแต่ต้องอาศัยความพยายาม ความตั้งใจอย่างมากในการเดินทางก้าวข้ามความขาดพร่อง

 

August 2, 2021

0 responses on "การเดินทางของวิชาชีวิต สู่โรงเรียนวัดคู้บอน ตอนที่ 6 : ทางรอดบนความขาดพร่อง"

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LIFE EDUCATION (THAILAND) © ALL RIGHTS RESERVE 2019