The Applied Positive Psychology Initiative

การเดินทางของวิชาชีวิต สู่โรงเรียนวัดคู้บอน ตอนที่ 2 : พลังเด็กเปลี่ยนโลก

การถอดรองเท้า ความใส่ใจต่อรายละเอียด และการสร้างความเป็นไปได้ใหม่กับนักเรียนผู้เป็นพลัง

วันนี้เป็นครั้งแรกของโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อการนำกระบวนการวิชาชีวิต บ้านกาญจนาภิเษก สู่บริบทใหม่ ณ โรงเรียน พื้นที่ของเด็กต้นน้ำ…ผู้รับผลจากการศึกษาไทย

ทีมป้ามล คุณครู น้องๆบ้านกาญจนาภิเษก ร่วมกับทีมโครงการชนะใจ มูลนิธิวายไอวาย ได้เริ่มต้นจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน ในหัวข้อแรก คือ พลังเด็กเปลี่ยนโลก มุ่งเน้นการทำให้เด็กรู้สึกถึงความเป็นไปได้ของตัวเอง ในการเป็นพลังการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น

 

 

เราได้นำกรณีศึกษา 2 กรณีศึกษา

“เด็กชายแซม พอยท์ทัน” และ “หนูน้อย 9 ขวย ออกแบบและสร้างบ้านพักให้คนเร่ร่อน” และการทดลองทางสังคมกับการตัดสินใจของเด็ก 1 การทดลองทางสังคมที่น่าสนใจของฝรั่งเศส

“เมื่อเด็กชายหลายคนถูกบอกให้ตบหน้าเด็กหญิง” 

 

 

มาเป็นวัตถุดิบในการเพิ่มพลังการเรียนรู้ให้กับน้องๆในห้องเรียน โดยมีน้องๆจากบ้านกาญจนาภิเษก จำนวน 9 คน กระจายเป็นพี่กลุ่ม คอยช่วนน้องชวนคุย ชวนตกผลึก ไม่มีถูก ไม่มีผิด เพราะวิชาชีวิต คือ วิชาที่ไม่มีใครตัดสินใจ เมล็ดพันธุ์การเรียนรู้จะค่อยๆผลิบานแตกหน่อภายในตัวตนของเด็กแต่ละคน

 

จังหวะเริ่มต้นของวิชาชีวิต ได้เปลี่ยน รูปความสัมพันธ์ของห้องเรียน ให้เท่าเทียม ภายใต้กติกา เงื่อนไขเดียวกัน ครู เลือกที่จะ #ถอดรองเท้า เช่นเดียวกับเด็กนักเรียนทุกคนเมื่อเข้าไปในห้องเรียน ผู้อำนวยการ ครู ป้ามล ทีมวิจัย น้องบ้านกาญจนาภิเษก น้องนักเรียน ทุกคนร่วมเรียนรู้ ร่วมผลิบาน เปล่งแสงความเป็นตัวตนออกสู่ห้องเรียน

“วันนี้เกินความคาดหมายมากเลยครับ เด็กที่คิดว่าจะไม่พูดกลับ พูด แสดงความคิด เด็กที่คิดว่าจะดื้อ จะไม่ฟัง ก็ฟัง ก็ตั้งใจ การเขียนตอบคำถามในวิชาชีวิต เด็กกล้าเขียน การถ่ายทอด ไม่กลัวผิด เหมือนวิชาอื่น” เสียงสะท้อนจากครูประจำชั้น

 

“ผมอยากเจอพี่…พี่เหมือนพี่ชายผม” เสียงเล็กๆจากน้องในห้องเรียนถึงพี่ๆบ้านกาญจนาภิเษก และความรู้สึกที่สั่นสะเทือนภายในหัวใจของน้องบ้านกาญฯ “ผมดีใจที่ได้ทำหน้าที่ให้น้อง…ผมมีน้องแต่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำหน้าที่ตรงนั้น” เสียงเล็กๆจากการสะท้อนคิดหลังกิจกรรมของน้องบ้านกาญฯ

 

กิจกรรมวันแรกผ่านไปได้ด้วยดี ทุกความร่วมมือ ร่วมใจจากทุกคน การทำงานในระบบ Peer Assist เพื่อสร้างพื้นที่ Child friendly School ให้เกิดขึ้นจริงในโรงเรียน ผ่านนวัตกรรมวิชาชีวิต ที่พัฒนาขึ้นจากพื้นที่ปลายน้ำของสังคม กำลังหมุน เรียนรู้ ทดลอง ไปพร้อมกับการเปล่งแสงของผู้ร่วมทาง ‘ทุกคน’

May 29, 2018

0 responses on "การเดินทางของวิชาชีวิต สู่โรงเรียนวัดคู้บอน ตอนที่ 2 : พลังเด็กเปลี่ยนโลก"

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LIFE EDUCATION (THAILAND) © ALL RIGHTS RESERVE 2019